Na przełomie sierpnia i września 2019 r. planowane jest uruchomienie przez rząd programu Mój Prąd. W ramach tego programu można ubiegać się o dofinansowanie obejmujące do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej, a wynoszące nie więcej niż 5 000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Więcej informacji: Ministerstwo Energii – Mój Prąd – link do strony www /nowe okno/