Od września 2018 r. można składać wnioski do programu rządowego Czyste Powietrze. Oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłów i pieców, montażu odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian, stropów, wymiana okien i drzwi). Dotacja może wynieść nawet 90% kosztów kwalifikowanych (od 7 000 zł do 53 000 zł)!

Więcej informacji na temat projektu rządowego Czyste Powietrze można uzyskać internetowo lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mieszczącym się w Tarnowie, al. Solidarności 5 – 9, pok. 404 (budynek Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie).

Więcej informacji: WFOŚiGW – Czyste Powietrze – link do strony www /nowe okno/