Gmina Wierzchosławice, wspólnie z 32 gminami z terenu całego województwa małopolskiego, realizuje projekt “Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Projekt ten będzie polegał na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła) na budynkach mieszkalnych. Liderem projektu jest Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa.

Status: Lider projektu przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wykonawcę zadania. Można zgłaszać chęć dopisania na listę rezerwową uczestników projektu.

Więcej informacji na temat projektów realizowanych przez Gminę Wierzchosławice można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, pok. 4 lub 5 pod nr telefonu (14) 631-90-48 lub (14) 631-90-42.