Padłe zwierzęta (bezpańskie lub dzikie) należy zgłaszać do Urzędu Gminy Wierzchosławice pod nr tel. (14) 631-90-48 w godzinach pracy Urzędu.