Jeżeli jesteś świadkiem porzucenia zwierzęcia – Reaguj!

Powiadom Policję lub organizację, której statutowym celem jest pomoc zwierzętom

Fakt pojawienia się bezpańskiego zwierzęcia należy zgłosić do Urzędu Gminy Wierzchosławice pod nr tel. (14) 631-90-48 w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowo, jeżeli jest taka możliwość, zabezpiecz zwierzę na terenie zamkniętym.