Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Wierzchosławice

PSZOK otwarty jest:
wtorek – 12:00 – 18:00
czwartek – 12:00 – 18:00
sobota – 7:00 – 15:00

 Jakie odpady komunalne można zostawić na PSZOK-u?

   1. odpady surowcowe:
    • makulatura, tworzywa sztuczne, metale, szkło,
   2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: – LISTA FIRM zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny!
    • pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory,
    • lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe,
    • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: chłodziarki, klimatyzatory domowe,
    • zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, odkurzacze, odtwarzacze CD, DVD, itp.
   3. odpady poremontowe i budowlane:
    • odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty itp.;
    • popioły paleniskowe;
   4. zużyte baterie i akumulatory,
   5. przeterminowane leki, strzykawki, termometry rtęciowe,
   6. odpady wielkogabarytowe:
    • meble, wyposażenie wnętrz, itp.,
    • lustra,
    • drewno zawierające substancje niebezpieczne,
    • skrzynki drewniane, deski, itp.,
    • doniczki, wiadra, skrzynki, miski, zabawki, meble ogrodowe itp.,
    • ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe,
    • okna, itp.
   7. odpady zielone i inne odpady ulegające biodegradacji, w tym:
    • liście,
    • skoszona trawa,
    • gałęzie
   8. zużyte opony
   9. odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych:
    • pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic,
    • odczynniki fotograficzne,
    • środki ochrony roślin,
    • oleje i tłuszcze jadalne,
    • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych,
    • opakowania po olejach, detergentach, środkach ochrony roślin,
    • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach,
    • kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne,
    • tusze, tonery do drukarek,
    • lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
    • detergenty (w opakowaniu producenta),
    • zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe, itp.
    • odzież, tekstylia (koce, zasłony, obrusy, worki jutowe itp.,
    • inne niewymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny

Mapa dojazdu do PSZOK-u: