WAŻNE Zmiany od 1 stycznia 2022 r. w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Wierzchosławice!

WAŻNE Zmiany od 1 stycznia 2022 r. w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Wierzchosławice!">Segregacja odpadów

Działając zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Wierzchosławice: UCHWAŁA NR XLIV/294/2021 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/203/2020 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty

Informacja w sprawie odbierania odpadów zielonych, popiołów oraz wielkich gabarytów

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/283/2021 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Prawidłowa segregacja odpadów

Prawidłowa segregacja odpadów

Szanowni Państwo! Prezentujemy broszurę dotyczącą kwestii właściwego segregowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i właściwa ich segregacja, oprócz korzystnego wpływu na otaczające nas środowisko naturalne, ma również wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy pamiętać, że odpady z gospodarstwa

Gmina Wierzchosławice dostała dofinansowanie na nowoczesne piece na paliwo stałe!

Gmina Wierzchosławice dostała dofinansowanie na nowoczesne piece na paliwo stałe!

Kolejny wniosek Gminy Wierzchosławice dotyczący wymiany przestarzałych kotłów c.o. na nowoczesne kotły na paliwo stałe, również otrzymał dofinansowanie. Nazwa projektu: „Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze na paliwa stałe”.