Działając zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Wierzchosławice:

Wójt Gminy Wierzchosławice informuje o następujących  zmianach  od 1 stycznia 2022 roku:

  • Obniżono stawkę do kwoty 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny uwzględniając zwolnienie za kompostowanie bioodpadów  w kompostowniku przydomowym. Kwota zwolnienia dla mieszkańców kompostujących bioodpady wyniesie 6,00 zł.

W celu skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości powinien złożyć deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono deklarację  z oświadczeniem o kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne  w  kompostowniku przydomowym.

  • Ustalono stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi sposób selektywny w wysokości 35,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkającego daną nieruchomość.
  • Zmieniono opłatę za niewypełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych do czterokrotności obowiązującej stawki.

Jeżeli właściciel  nieruchomości  nie  wypełni  obowiązku  zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,  zapłaci opłatę  podwyższoną  w wysokości 140,00 zł  miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

  • Zadecydowano o odbiorze bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów itp. sprzed posesji

Dla właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają kompostownika, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny bioodpady w tym bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów itp. odbierane będą sprzed posesji mieszkańca.

  • Gmina Wierzchosławice rozpocznie wdrażanie systemu indywidualnego oznakowania pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w postaci kodów kreskowych.

Kody kreskowe identyfikują konkretny adres nieruchomości,  rodzaj segregowanych odpadów oraz umożliwiają sprawdzenie czy odbiór odbył się zgodnie z harmonogramem.

Dystrybucja kodów wraz z instrukcją umieszczenia kodów kreskowych nastąpi wraz z informacją przed datą pierwszego odbioru odpadów określoną  w harmonogramie odbioru odpadów na 2022 rok. Worek bez kodu kreskowego nie będzie odebrany sprzed posesji!

ULOTKA INFORMACYJNA – NOWY SYSTEM IDENTYFIKACJI ODPADÓW (KODY KRESKOWE)

Przypominamy również, że:

  • Meble i  inne odpady wielkogabarytowe przyjmowane będą wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach w ilości 0,3 Mg (300 kg) na każdy rok kalendarzowy z danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego.
  • Popioły powstałe w czasie ogrzewania budynku mieszkalnego odbierane będą wyłącznie  w  Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach.

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych  znajduje się na nieruchomości o numerze  511  na działce 1661/1 w Wierzchosławicach.

Godziny otwarcia:

Wtorek 12:00 – 18:00
Czwartek 12:00 – 18:00
Sobota 7:00-15:00

Informacje o działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  wraz z mapą dojazdu można uzyskać na stronie internetowej   https://eko.wierzchoslawice.pl/odpady/

WAŻNE Zmiany od 1 stycznia 2022 r. w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Wierzchosławice!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.