Zgodnie z uchwałą Nr XLII/283/2021 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 listopada 2021 r. zostaną wprowadzone następujące zmiany:

1 ) Odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów itp. przyjmowane będą również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach.

2) Meble i inne odpady wielkogabarytowe przyjmowane będą wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach w ilości 0,3 Mg (300 kg) na każdy rok kalendarzowy z danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego.

3) Popioły powstałe w czasie ogrzewania budynku mieszkalnego odbierane będą wyłącznie w  Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach.

Zgodnie z w/w uchwałą Gmina Wierzchosławice wprowadzi indywidualne oznakowania pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób, który pozwoli na identyfikację właściciela nieruchomości, na której wytwarzane są odpady komunalne.

Przypominamy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy znajduje się na nieruchomości oznaczonej nr porządkowym 511 na działce 1661/1 w Wierzchosławicach.

Godziny otwarcia:

Wtorek 12:00 – 18:00
Czwartek 12:00 – 18:00
Sobota 7:00-15:00

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach jest dostępny na stronie internetowej  www.wierzchoslawice.pl

Informacja w sprawie odbierania odpadów zielonych, popiołów oraz wielkich gabarytów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.