Kolejny wniosek Gminy Wierzchosławice dotyczący wymiany przestarzałych kotłów c.o. na nowoczesne kotły na paliwo stałe, również otrzymał dofinansowanie.

Nazwa projektu: „Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze na paliwa stałe”.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu znajduje się na stronie internetowej: Fundusze MAŁOPOLSKI

Nr projektu: RPMP.04.04.03-12-0245/17
Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,
Podziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Przedmiotem projektu jest wymiana ok 100 stary pieców oraz kotłów na paliwa stałe wykorzystywanych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy
Wierzchosławice na nowoczesne piece na paliwa stałe spełniające normy określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. tzw. ekoprojektu.

Kilka słów o systemie ogrzewania funkcjonującym w Gminie Wierzchosławice.

Średni wiek budynku na terenie gminy to 31 lat, a średnia pow. grzewcza to 140 m2. Najwięcej budynków jest ogrzewanych za pomocą węgla (ok. 90%) przy średniej ilości zużycia na poziomie 3,6 tony/budynek. W około 7% budynków źródło ogrzewania stanowi gaz, a około 3% budynków ogrzewane jest innymi paliwami (biomasa drzewna) spalanymi w tradycyjnych piecach. Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie gminy Wierzchosławice zaliczyć należy przede wszystkim niskosprawne piece i piony kominowe gospodarstw domowych na węgiel i drewno, które stanowią ok. 93% urządzeń grzewczych. Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczenia jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył w tym b(a)p, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych i gazowych.

W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym zanieczyszczenia uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu
źródła emisji. Położenie miejscowości gminy Wierzchosławice powoduje okresowo słabe ruchy mas powietrza i dodatkowo utrudnia rozpraszanie zanieczyszczeń w atmosferze. Stanowi to zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Produkty spalania paliw nie omijają także wód, gleb i przyrody ożywionej. Co więcej zwiększają one częstość zachorowań na choroby układu oddechowego, choroby serca i ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe

Gmina Wierzchosławice dostała dofinansowanie na nowoczesne piece na paliwo stałe!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiększanie czcionki
Kontrast strony