Kolejny wniosek Gminy Wierzchosławice dotyczący wymiany przestarzałych kotłów c.o. na nowoczesne kotły na paliwo stałe, również otrzymał dofinansowanie.

Nazwa projektu: „Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze na paliwa stałe”.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu znajduje się na stronie internetowej: Fundusze MAŁOPOLSKI

Nr projektu: RPMP.04.04.03-12-0245/17
Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,
Podziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Przedmiotem projektu jest wymiana ok 100 stary pieców oraz kotłów na paliwa stałe wykorzystywanych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy
Wierzchosławice na nowoczesne piece na paliwa stałe spełniające normy określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. tzw. ekoprojektu.

Kilka słów o systemie ogrzewania funkcjonującym w Gminie Wierzchosławice.

Średni wiek budynku na terenie gminy to 31 lat, a średnia pow. grzewcza to 140 m2. Najwięcej budynków jest ogrzewanych za pomocą węgla (ok. 90%) przy średniej ilości zużycia na poziomie 3,6 tony/budynek. W około 7% budynków źródło ogrzewania stanowi gaz, a około 3% budynków ogrzewane jest innymi paliwami (biomasa drzewna) spalanymi w tradycyjnych piecach. Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie gminy Wierzchosławice zaliczyć należy przede wszystkim niskosprawne piece i piony kominowe gospodarstw domowych na węgiel i drewno, które stanowią ok. 93% urządzeń grzewczych. Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczenia jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył w tym b(a)p, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych i gazowych.

W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym zanieczyszczenia uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu
źródła emisji. Położenie miejscowości gminy Wierzchosławice powoduje okresowo słabe ruchy mas powietrza i dodatkowo utrudnia rozpraszanie zanieczyszczeń w atmosferze. Stanowi to zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Produkty spalania paliw nie omijają także wód, gleb i przyrody ożywionej. Co więcej zwiększają one częstość zachorowań na choroby układu oddechowego, choroby serca i ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe

Gmina Wierzchosławice dostała dofinansowanie na nowoczesne piece na paliwo stałe!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.