WAŻNE Zmiany od 1 stycznia 2022 r. w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Wierzchosławice!

WAŻNE Zmiany od 1 stycznia 2022 r. w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Wierzchosławice!"><sup style="color: #cc0000"><b>WAŻNE</b></sup> Zmiany od 1 stycznia 2022 r. w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Wierzchosławice!

Działając zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Wierzchosławice: UCHWAŁA NR XLIV/294/2021 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/203/2020 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty

Informacja w sprawie odbierania odpadów zielonych, popiołów oraz wielkich gabarytów

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/283/2021 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Prawidłowa segregacja odpadów

Prawidłowa segregacja odpadów

Szanowni Państwo! Prezentujemy broszurę dotyczącą kwestii właściwego segregowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i właściwa ich segregacja, oprócz korzystnego wpływu na otaczające nas środowisko naturalne, ma również wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy pamiętać, że odpady z gospodarstwa